KBO Gelderland

KBO Gelderland

Voor Gelderland is de KBO Gelderland het bondsbestuur. Op dit niveau wordt voor de verenigingen binnen de provincie Gelderland het overleg met het provincie bestuur en de zorgkantoren geregeld. Ook worden cursussen verzorgd en kan voor een aantal zaken begeleiding en hulp worden gevraagd. De KBO Gelderland verzorgt tevens, zowel provinciaal als regionaal, cursussen voor o.a. besturen, secretarissen, penningmeesters.

KBO Gelderland is één van de elf provinciale KBO’s in Nederland die samenwerken binnen een landelijke overkoepelende organisatie, de KBO/PCOB met een kwart miljoen leden.