Bestuursvorm

Afdeling Bergharen, Hernen en Leur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

Algemeen bestuur
De leden van het Algemeen Bestuur worden gekozen door de leden van de afdeling en normaliter geschiedt dat tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Het Algemeen Bestuur is, onder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, beleidsbepalend.

Dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen en de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester wordt door het Algemeen Bestuur gekozen.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur.

Werkgroepen/commissies
Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur kan bijgestaan worden door werkgroepen en/of commissies. Deze werkgroepen en/of commissies hebben een concrete taak, die onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur wordt uitgevoerd.