Actieplan Toegankelijkheid Betalingsverkeer

 

Voor ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen met een visuele beperking vormen digitale ontwikkelingen in het betalingsverkeer en sluiting van bankfilialen een groeiende uitdaging. Dit ondanks initiatieven van de verschillende banken om hier aan tegemoet te komen. Uit gesprekken met belangenorganisaties en personen uit de verschillende doelgroepen bleek begin dit jaar dat een aanzienlijk deel van deze groepen de kwaliteit van het betalingsverkeer dan ook minder was gaan waarderen.

Dit kwam ook tot uiting in de Bereikbaarheidsmonitor 2021. Deze signaleringen leidde tot de ontwikkeling en vaststelling op 20 mei 2021 van een gezamenlijk Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer van banken en belangenorganisaties, vertegenwoordigd in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Dit actieplan heeft als doel de communicatie met -, de informatie aan – en de dienstverlening voor groepen in een kwetsbare positie binnen twee jaar te optimaliseren. In het artikel Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer worden de resultaten van de eerste fase van het plan beschreven en wordt ingegaan op de doelen en activiteiten voor de volgende fase.

Download hier het artikel