Huisarts

Huisartsenpraktijk/Gezondheidcentrum 

Bergharen Hernen LeurPand Dorpsstraat 37A Disciplines

 Huisartsen met genoemde assistentes en POH’s

 Fysiotherapie

 Podotherapie

 Huidtherapeute

 Diëtiste

 Nog in overleg verloskundige, evt psychologe

 Kluisjes apotheek


Visie op senioren

 Vergrijzing

 Snelle toename aantal 70 plussers

 ‘Ouderen nu’ vaak veel vitaler dan ouderen 1 of 2 generaties geleden

 Langer thuiswonen, meer ondernemen

 Thuiszorg, mantelzorg

 Goede contacten huisartsen, voldoende tijd

 Evt extra disciplines, fysio (aan huis), ergo, diëtiste

 Veel zorg vanuit ziekenhuis naar 1e lijn

Visie op positieve gezondheid

 Zelf invloed op eigen welzijn

 Ouderdom komt met gebreken

 Ouderen willen/kunnen nog veel uit het leven halen

 Gezonde leefstijl lichamelijk promoten

 Gezonde leefstijl psychisch promoten

 Activeren, motiveren, zelf meer verantwoordelijk maken of regie geven

 Rol gemeente/ sociaal wijkteam/ vrijwilligers

 Uw eigen visie op positieve gezondheid

Dementie

 ‘leeft’ heel erg bij ouderen

 Korte uitleg dementie

     Vaak vasculair of Alzheimer

     Nu 250.000 ptn in Nl, in 2040 500.000

     Kans op dementie 20%

     Ziekte voor patient en echtgeno(o)t(e) verschrikkelijk

     Vrijwel geen behandelopties

 Regelmatig ontkenning bij patiënt, maakt zorg bieden moeilijk

 Geen kans op genezing, dus waarom ‘vroeg’ diagnose stellen?

 Mogelijkheden zorg

     Case-manager dementie

     Ergotherapie

     Home instead

     Dagbesteding

Voltooid leven

 Ruim begrip, individueel in te vullen en daardoor moeilijk te toetsen

 Soms stapeling ouderdomskwalen?

 Eenzaamheid?

 Psychische stoornissen?

 Aantal voorbeelden van verbetering

 Pil van Drion; nieuwe middel van NVVE

 Vraag aan u:

     is het de taak van een huisarts om mensen uit hun lijden te verlossen?


Euthanasie

 In Nl heeft men de mogelijkheid om om euthanasie te vragen

 Belangrijkste voorwaarden

     Uitzichtloos lijden

     Ondragelijk lijden

     Lijden moet niet makkelijk op een andere manier te verlichten zijn

 Lijden hoeft niet enkel fysiek lijden te zijn

 Belangrijkste is dat huisarts uw lijden ‘invoelbaar’ vindt

 Getest door een SCEN-arts (Steun en Consultatie Euthanasie Nederland)

 Bij onzorgvuldige afhandeling juridische problemen

 Levenseindekliniek