Kringberaad Wijchen

Binnen de gemeente Wijchen zijn 4 afdelingen actief, n.l.:

  • Alverna
  • Batenburg
  • Bergharen, Hernen en Leur

Deze 3 verenigingen hebben een convenant (overeenkomst) gesloten om samen te werken op het gebied van de “belangenbehartiging”. Dit betekent dat het overleg met gemeente, woningstichtingen, Stichting MeerVoorMekaar, Cliëntenraden, Zorgkantoren, etc. gezamenlijk wordt verzorgd. Ook de individuele belangenbehartiging wordt via het Kringberaad geregeld, zoals de inzet en opleiding en begeleiding van de vrijwillige ouderenadviseurs en de belastingservice.