Loskoppeling AOW

 

Loskoppeling AOW minst populaire maatregel
Zoals altijd peilde Maurice de Hond ook afgelopen weekend weer de stemming in het land.
Daarbij vroeg hij onder meer naar de steun voor de diverse in het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord
aangekondigde maatregelen. Het afschaffen van het leenstelsel voor studenten bleek het meest populair: 78%
van de ondervraagden is daar tevreden mee. Ook zaken als de verhoging van het wettelijk minimumloon (71%),
het verhogen van de accijnzen op tabak (68%) en het afschaffen van de verhuurdersheffing voor
woningcorporaties (64%) scoren hoog.


Onderaan de lijst? Geen verrassing: het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW,
waardoor die laatste dus minder stijgt. Niet alleen minder dan het minimumloon, ook minder dan andere
daaraan nog wèl gekoppelde uitkeringen.


Een schamele 9% vindt dat een goed idee. Dat betekent dus dat maar liefst negen van de tien ondervraagden
dit kabinetsplan niet zien zitten. En dat is niet zo gek natuurlijk: senioren bungelen al jarenlang onderaan alle
koopkrachtlijstjes en het kabinet maakt die achterstand alleen nog maar groter. En dat in een tijd dat de prijzen
harder stijgen dan in de afgelopen 40 jaar ooit het geval was.


Vorige week bracht de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties al een persbericht uit,
waarin het kabinet werd verweten (ondanks alle omzien en vooruitkijken in het nieuwe kabinetsmotto) een
blinde vlek te hebben voor de koopkracht van gepensioneerden. De komende tijd zetten we de lobby onverkort
voort: dit onzalige plan moet van tafel!