Dementie

Een op de vijf mensen krijgt met deze zeer ingrijpende ziekte te maken. Het aantal gevallen van dementie zal in de komende jaren een verdere groei vertonen. De langere levensverwachting heeft hier alles mee te maken.
Vanuit het brede project “Goed wonen met dementie in de gemeente Wijchen” is een aantal onderdelen structureel geborgd bij MeerVoormekaar. Zij streven, samen met partners in het dementienetwerk, naar een gemeente waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven participeren en waarin zij zich veilig, vertrouwd en thuis voelen in hun wijk en met respect bejegend worden.

Informatie en advies
De activiteiten rond dementie worden gesteund met een aantal folders waaraan MeerVoormekaar meegewerkt heeft, zoals de Signaleringskaart (een handig hulpmiddel bij vroegsignalering) en de Dementiewijzer (een informatief boekje voor mensen die op de een of andere manier met dementie te maken krijgen). Op de ‘Signaleringskaart dementie’ staat een aantal signalen waarbij mogelijk sprake is van dementie en adressen waar men terecht kan (o.a. bij een meldpunt). De Dementiewijzer bevat uitgebreide informatie, tips, adviezen en belangrijke adressen.

Dementiecafé
MeerVoormekaar en ZZGzorggroep organiseren samen regelmatig het Dementiecafé: interessante thema-avonden over dementie met wisselende gastsprekers.
Het Dementiecafé is bedoeld voor dementerenden, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere belangstellenden.
Voor vragen kunt u o.a. terecht bij het Sociale wijkteam. Raadpleeg hiervoor het onderdeel “Sociale Wijkteams” op deze site.
Verder is over dit onderwerp informatie te vinden op www.meervoormekaar.nl