Rijbewijskeuring

Voor senioren vanaf 75 jaar is het verplicht bij een rijbewijsaanvraag een medische keuring te ondergaan. Er zijn een aantal mogelijkheden om deze keuring te laten uitvoeren.

 

Regelzorg
Voor een voordelige rijbewijskeuring kunt u terecht op het spreekuur van Regelzorg in Wijkcentrum “De Doorkijk”, Langstuk 2, 6651 HZ  DRUTEN.
Dit spreekuur vindt maandelijks plaats.
De kosten bedragen minimaal € 35,- en maximaal € 40,-.voor een B/E rijbewijs.
Chauffeurs met grootrijbewijs betalen minimaal € 49,- en maximaal € 65,- voor de keuring.
Een afspraak maken kan tijdens kantooruren van Regelzorg met het landelijk afsprakenbureau via telefoonnr. 088-23 23 300 of via www.regelzorg.nl

 

Er dient altijd tevoren een telefonische afspraak te worden gemaakt.

Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat de gehele verlengingsprocedure, zeker bij een eventuele herkeuring, lange tijd kan duren.
Het advies is dan ook om tijdig met de verlengingsprocedure te starten.
De medische verklaring blijft één jaar geldig.
Ook automobilisten onder de 75 jaar die om medische redenen voor het rijbewijs B/E gekeurd moeten worden, kunnen bij Regelzorg terecht.

 

Rijbewijskeuringsarts
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen ook eens per maand terecht bij de Rijbewijskeuringsarts in het Wijkcentrum “De Brink”, De Brink 27 te Wijchen.
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: tel.036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW):
75+ B/E:                                                         € 45,00
Medisch:                                                        € 65,00
C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas          € 65,00.

Leden van CNV/FNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

 

Algemeen
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

U kunt ook terecht bij een huisarts, niet zijnde de eigen huisarts. Deze kan het voorgeschreven tarief van € 75,- in rekening brengen.
Op de website van KBO Gelderland www.kbogelderland.nl, onder de knop ‘ledenservice’, zijn meerdere adressen van keuringsartsen met een laag tarief te vinden (ook hier in de buurt).

Ook op de site van de Unie KBO www.uniekbo.nl vindt u een aantal adressen.