Redactie Infoblad 55+

 

Omschrijving activiteit

Nieuw Leven in het informatieblad voor leden van BHL-senior. Dit blad wordt 10 maal per jaar uitgegeven gelijk met het verschijnen van het landelijke blad 50+ Magazine.
Kopij dient voor een bepaalde datum (zie elders) bij voorkeur via email, bij de coördinator te worden ingeleverd.

Coördinator
Ineke Tonen-van Kerkhof
Molenweg 58
6617 BE Bergharen            0487-531603  redactienieuwleven@gmail.com

Leden redactie
Ineke Tonen-van Kerkhof             Corrector
Annemiek  Rikken-Verploegen    Corrector
Anton Tonen                                   Fotografie
Wim de Klein                                  Lay-out en contacten drukkerij