Redactie Infoblad 55+

 

Omschrijving activiteit

Nieuw Leven in het informatieblad voor leden van BHL-senior. Dit blad wordt 10 maal per jaar uitgegeven gelijk met het verschijnen van het landelijke blad 50+ Magazine.
Kopij dient voor een bepaalde datum (zie elders) bij voorkeur via email, bij de coördinator te worden ingeleverd.

Coördinator
Joke van Dreumel
Dassenloop 1
6616 AK Hernen   0487-531393 

Email: redactieseniorenbhl@gmail.com

 

Leden redactie
Joke van Dreumel                          Corrector
Annemiek  Rikken-Verploegen    Corrector
Anton Tonen                                   Fotografie
Wim de Klein                                  Lay-out en contacten drukkerij