Redactie Infoblad 55+

 

Omschrijving activiteit

Nieuw Leven in het informatieblad voor leden van de afdeling KBO Bergharen, Hernen en Leur. Dit blad wordt 10 maal per jaar uitgegeven gelijk met het verschijnen van het landelijke blad Nestor.
Kopij dient voor een bepaalde datum (zie elders) bij voorkeur via email, bij de coördinator te worden ingeleverd.

 

 

 

Coördinator
Ineke Tonen-van Kerkhof
Molenweg 58
6617 BE Bergharen            0487-531603  redactienieuwleven@gmail.com

Leden redactie
Will Schilleman-Klaassen      Corrector
Norbert van Weert                 Corrector
Anton Tonen                            Fotografie
Wim de Klein                           Lay-out en contacten drukkerij