Eenzaamheid

In toenemende mate worden we geconfronteerd met eenzaamheid. Een probleem dat zich manifesteert in alle geledingen van onze samenleving.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het eenzaamheidsprobleem met name bij senioren sterk is toegenomen.
Opsporen van eenzaamheid en hulp daarbij is een moeizaam proces. Vooral schaamte speelt hierbij een belangrijke rol.

In Wijchen is een kerngroep “Eenzaamheid” actief waarin verschillende organisaties (MeerVoormekaar, gemeente, LuciVer, ZZGzorggroep, vrijwilligers, sociaal wijkteam) samenwerken in het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
Er is een signaleringskaart samengesteld waarop diverse signalen van eenzaamheid staan beschreven en welke risicofactoren er zijn. Ook is er een Meldpunt Eenzaamheid.
Gelden voor u of voor een ander persoon meerdere signalen of maakt u zich zorgen over een ander, neem dan contact op met het meldpunt eenzaamheid, dat ondergebracht is bij MeerVoormekaar. Samen met u ondernemen zij actie of verwijzen door.
Aanmelding is mogelijk bij MeerVoorMekaar Wijchen telefoon 024-6418459.