MeerVoorMekaar

Binnen de gemeente Wijchen 3 verenigingen actief, n.l.:

- Alverna

- Batenburg

- Bergharen, Hernen en Leur

Deze 3 verenigingen hebben een convenant (overeenkomst) gesloten om samen te werken op het gebied van de belangenbehartiging. Dit betekent dat het overleg met Gemeente, Woningstichtingen, Stichting MeerVoorMekaar, Cliëntenraden, Zorgkantoren, etc. gezamenlijk wordt verzorgd. Ook de individuele belangenbehartiging wordt via MeerVoorMekaar geregeld, zoals de inzet en opleiding en begeleiding van de vrijwillige ouderenadviseurs en belastingservice.