Aanmelden

Wilt u lid worden van BHL-senior?

De contributie bedraagt € 22,00 per jaar.
Nieuwe leden, die na 1 juli lid worden, krijgen 50% korting op de contributie over het lopende jaar.
Bij toetreding in het laatste kwartaal is men over het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

Als u lid wilt worden van onze vereniging dan kan dat door het aanmeldingsformulier uit te printen en in te vullen.
Hieronder de link om dit formulier uit te printen.
Lever het inschrijfformulier in bij het secretariaat.
U kunt ook telefonisch een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat.
(na bespreking wordt het formulier digitaal toegestuurd).

Wilt u het lidmaatschap beëindigen?

Bel of mail naar het secretariaat of stuur een briefje.
Opzeggen kan altijd, maar  de officiële beëindiging van het lidmaatschap is per 31 december daaropvolgend. Restitutie van (een deel van) de contributie over het lopende jaar is niet mogelijk.