Aanmelden

Wilt u lid worden van KBO Bergharen, Hernen en Leur?

De contributie (2019) bedraagt € 22,00 per jaar.
Nieuwe leden, die na 1 juli lid worden, krijgen 50% korting op de contributie over het lopende jaar.
Bij toetreding in het laatste kwartaal is men over het lopende jaar geen contributie verschuldigd.

Als u lid wilt worden van onze vereniging dan kan dat door het aanmeldingsformulier uit te printen en in te vullen.
Hieronder de link om dit formulier uit te printen.
Lever het inschrijfformulier in bij het secretariaat.
U kunt ook telefonisch een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat.
(na bespreking wordt het formulier digitaal toegestuurd).

Regeling voor leden van andere afdelingen (gastleden).

Een lid van een andere KBO-vereniging kan op vertoon van de ledenpas gastlid worden bij  onze afdeling tegen betaling van € 11,00 per jaar (ingaande 2019).
Een gastlid mag deelnemen aan alle activiteiten van onze afdeling op dezelfde condities als onze eigen leden.
Hiervoor is het aanmeldingsformulier “Deelnemerslid” beschikbaar.
Hieronder de link om dit formulier uit te printen.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen?

Bel of mail naar het secretariaat of stuur een briefje.
Opzeggen kan altijd, maar  de officiële beëindiging van het lidmaatschap is per 31 december daaropvolgend. Restitutie van (een deel van) de contributie over het lopende jaar is niet mogelijk.