Ouderenadviseurs

Ouderenadvisering en het invullen van formulieren

Door het Kringberaad Wijchen is sedert 1997 gewerkt aan het werven en opleiden van vrijwillige ouderenadviseurs. Gebleken is dat dit een succesvolle formule is voor de individuele belangenbehartiging. Deze vrijwilligers kunnen ouderen behulpzaam zijn bij het invullen van formulieren en helpen hen de weg te zoeken in de verschillende procedures van zorg, inkomensbeleid, wonen, etc.
Bovendien kunnen zij een brugfunctie vervullen tussen de ouderen en de zorgaanbieders of hulpverleningsinstanties. De organisatie van de vrijwillige ouderenadviseurs vindt plaats in eigen beheer.

Deelnemersbijdrage
De dienstverlening door de vrijwillige ouderenadviseur is gratis.

Vrijwilligers

De volgende ouderenadviseur zijn beschikbaar:

Hent Hopman
Loffertweg 1
6616 AV Hernen        tel. 0487- 531249

Theo van Kessel
De Werf 2
6617 CR Bergharen    tel. 0487-532537

Toon Zoetekouw
Kortendijk 4
6617 AS  Bergharen  tel. 0487-532108