Financieel ondersteuningsfonds

Het fonds heeft als doel leden financieel te helpen wanneer men niet in staat is de kosten verbonden aan BHL-senior activiteiten geheel of gedeeltelijk te voldoen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het fonds dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  - Men moet lid zijn van de BHL-senior;

  - Men is niet in staat geheel of gedeeltelijk de gevraagde bijdrage te betalen waardoor men niet kan deelnemen of blijven deelnemen aan een activiteit;

  - De activiteit moet betrekking hebben op sport of een educatief karakter hebben.

 

De aanvraag om een beroep op het ondersteuningsfonds loopt via het Bestuur.

De privacy van elke aanvraag wordt uiteraard onvoorwaardelijk gewaarborgd.