Oudermishandeling

Helaas komt dit maar al te vaak voor. Geschat wordt dat 1 op de 20 senioren hiervan het slachtoffer is.
Mocht u hiervan melding willen maken dan kunt u hiervoor bellen naar een steunpunt (ook anoniem).
Telefoonnummer: 0900-1262626