Cultureel

De activiteit ‘’Cultureel’’ is gericht op het in groepsverband bezoeken van: concerten, opera’s, musicals, ballet en toneelvoorstellingen.

Verwacht wordt dat deelnemers in overleg met de coördinatoren zelf tot afspraken komen, waarbij het vooral gaat om de keuze van te bezoeken voorstellingen en te maken afspraken over gezamenlijk vervoer.

 

Coordinatoren:

Fransje Peters             0487-507489

Mieke Verploegen      0487-531403

Hent Hopman             0487-531249

 

Deelnemersbijdrage: Afhankelijk van voorstelling.