Belastinginvulhulpen

Belastingservice

Door het Kringberaad Wijchen is sedert 1997 gewerkt aan het werven en opleiden van invullers van belastingaangiften. Gebleken is dat dit een succesvolle formule is voor de individuele belangenbehartiging. De daarvoor speciaal opgeleide vrijwilligers kunnen voor de ouderen hun belastingaangifte verzorgen.
De organisatie van de vrijwillige belasting invulhulpen vindt tegenwoordig plaats in eigen beheer.

 

Deelnemersbijdrage
Voor de hulpverlening bij het invullen van de belastingaangifte wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van € 5,00 per aangifte. Aan senioren, die niet aangesloten zijn bij een ouderenorganisaties wordt een extra bijdrage in rekening gebracht van € 15,00.

 

Vrijwilligers
De volgende personen kunnen u helpen:

 

Hent Hopman
Loffertweg 1
6616 AV Hernen tel. 0487-531249

Theo van Kessel
De Werf 2
6617 CR Bergharen tel. 0487-532537

Toon Zoetekouw
Kortendijk 4
6617 AS Bergharen tel. 0487-532108