Doelstelling KBO

Volgens de statuten is de doelstelling: “Het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”.

Dit doel wordt o.a. bereikt:

  • door het bieden van ontspanning en gelegenheid tot bevordering van sociale contacten;
  • het behartigen van de individuele belangen van de ouderen en leden en het bepleiten van deze belangen bij de lokale en regionale overheid en de instellingen op het gebied van de zorgverlening, de zorgaanbieder, woningstichtingen, etc.;
  • collectieve belangenbehartiging;
  • samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel

Het bieden van ontspanning en sociaal contact geschiedt in hoofdzaak door het organiseren van diverse activiteiten.
Het behartigen van de individuele belangen geschiedt o.a. door de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen.

De collectieve belangenbehartiging geschiedt in samenwerking met het Kringberaad Wijchen. Via dit Kringberaad worden de contacten met Gemeente, Stichting MeerVoorMekaar, Woningstichtingen, Zorgaanbieders en Zorgverleners, onderhouden.